Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Terschellinger Hout

Overeenkomst

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die wij, Terschellinger Hout, jou leveren. Door onze dienst in te huren, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Producten

Wij leveren meubels voor buiten of voor binnenshuis. Voor onze producten vragen we een vergoeding in de vorm van een productprijs.  

Diensten

Wij maken meubels op maat. Voor onze diensten vragen we een vergoeding in de vorm van uurtarief, projecttarief of productprijs. Wij behouden ons het recht voor de dienstverlening te beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Contact

Je kunt van onze diensten gebruikmaken door contact op te nemen in persoon, via mail, een berichtendienst of telefonisch. Je krijgt dan van ons een informatie, een prijsindicatie en andere gegevens die nodig zijn. Als je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, kan dat altijd. Geef dit in persoon, via mail, berichtendienst of telefonisch aan, gegevens op contactpagina.

Betaling

Bij inschrijving spreken we af of het uurtarief, projectprijs of productprijs van toepassing is. Je kunt een offerte opvragen. We spreken af welke betaaltermijn op je papieren factuur komt.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Mocht je hierover vragen hebben, lees dan de privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

Je gebruikt onze producten en onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze diensten mocht lijden.

Intellectuele Eigendomsrechten

Onze meubels zijn handgemaakt, vaak na eigen ontwerp. Op het ontwerp rust intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan delen van het materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. Hetzelfde geldt voor de foto’s op de website.

Klachtenregeling en geschillen

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar terschellingerhout@gmail.com en we reageren altijd. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.